Umowy - pracownik

Wybór formy umowy, która reguluje charakter zatrudnienia pracownika, jest bardzo ważny. Często pracodawcy narzucają niewłaściwe rodzaje umowy (umowy cywilnoprawne) w momencie, gdy wykonywane obowiązki są przesłanką do zatrudnienia na umowę o pracę. Która jest najkorzystniejsza forma zatrudnienia z punktu widzenia pracownika?

Umowa o pracę

Zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę regulowane jest przez Kodeks Pracy. Oznacza to, że pracownik może liczyć na szereg korzyści, które wynikają z tego typu zatrudnienia. Umowa o pracę, w przeciwieństwie do umów cywilnoprawnych, gwarantuje pracownikowi płatny urlop wypoczynkowy oraz zdrowotny, reguluje ilość godzin pracy, po której musi nastąpić określona przerwa lub z góry określa czas trwania okresu wypowiedzenia.

Dodatkowym atutem zawarcia umowy o pracę jest - po kilkukrotnym przedłużeniu umowy na czas określony - zawarcie jej bezterminowo. Daje to typowi poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia.

Umowy cywilnoprawne


Umowy cywilnoprawne zawierane są najczęściej przez młodych ludzi. Umowa zlecenia charakteryzuje krótkotrwałe czynności (np. wykonywanie pracy dorywczej, kilkudniowej). Umowy o dzieło są z kolei zawierane w przypadku, gdy dla pracodawcy liczy się efekt pracy, nie zaś czas jej wykonania (np. rozniesienie konkretnej liczby ulotek).

Umowy cywilnoprawne są zwykle dużo bardziej szczegółowe z powodu braku odgórnych regulacji. Mogą zawierać m. in. inny czas wypowiedzenia lub określone konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Pracownik nie ma też prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego lub zdrowotnego. Ze względu na niższe koszty, jakie ponosi pracodawca, umowy cywilnoprawne mogą być bardziej dobre w krótkim wymiarze czasowym.

Każdy człowiek powinien być podstawową wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących prawa pracy. Jeśli chodzi o szkolenie prawo pracy, na targu znajdziemy zarówno kompleksowe kursy dla przyszłych pracowników działu kadr, jak i ogólne, podstawowe szkolenia dla każdego. Z pewnością warto znać jednak Kodeks Pracy szkolenia pomogą nam w zrozumieniu odpowiednich zapisów oraz wykładni, którą utrzymują się Sądy w przypadkach konfliktu między pracownikiem i pracodawcą.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Ochrona konsumentów